spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Co to jest deklaracja wekslowa? Drukuj E-mail


DEKLARACJA WEKSLOWA

Deklaracja sk?adana ??cznie z wekslem in blanco, zawieraj?ca porozumienie z wierzycielem, co do sposobu wype?nienia weksla.< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB