spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Czym jest ksi?ga wieczysta? Drukuj E-mail


KSI?GA WIECZYSTA

Urz?dowy rejestr prowadzony w celu okre?lenia stanu prawnego nieruchomo?ci (domu, mieszkania, dzia?ki). Ksi?gi wieczyste s? zak?adane i prowadzone przez wydzia?y wieczysto-ksi?gowe s?dów rejonowych. Ksi?gi Wieczyste dziel? si? na dzia?y od I do IV. Dla kredytobiorców najwa?niejsze s? II – w?a?ciciele nieruchomo?ci (docelowo kredytobiorca) oraz IV gdzie wpisana b?dzie hipoteka na rzecz banku który udziela kredytu.< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB