spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
LTV Drukuj E-mail


LTV

Loan to value - stosunek kwoty kredytu do warto?ci nieruchomo?ci stanowi?cej zabezpieczenie kredytu. W przypadku kredytu zabezpieczonego hipotek? na nieruchomo?ci w trakcie realizacji warto?? nieruchomo?ci dla potrzeb ustalania wska?nika LTV okre?lana jest dla stanu nieruchomo?ci po zako?czeniu inwestycji.< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB