spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Czym jest cesja? Drukuj E-mail


CESJA

Przeniesienie wierzytelno?ci; umowa, przez któr? wierzyciel przenosi swoj? wierzytelno?? na osob? trzeci?. Osob? przenosz?c? swoj? wierzytelno?? nazywa si? cedentem, a osob? przyjmuj?c? czyje? prawa cesjonariuszem.


< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB