spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Na czym polega cesja wierzytelno?ci? Drukuj E-mail


CESJA WIERZYTELNO?CI

Stosowana jako zabezpieczenie kredytu polega na zabezpieczeniu wierzytelno?ci banku w formie umowy mi?dzy bankiem a jego klientem. Kredytobiorca ceduje na bank swoj? wierzytelno?? wobec osoby trzeciej. Akt cesji wierzytelno?ci powinien by? dokonany w formie pisemnej. D?u?nik powinien potwierdzi? przeniesienie wierzytelno?ci kredytobiorcy na rzecz banku.


< Poprzedni
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB