spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Co oznacza skrót BIK? Drukuj E-mail


BIK

Bankowa Informacja Kredytowa – system mi?dzybankowy w którym zarówno banki jak i sami zainteresowani mog? sprawdzi? histori? finansow?. W BIK-u figuruj? dane o kredytach, po?yczkach, por?czeniach, posiadanych produktach kredytowych. Dane zwieraj? informacje o dacie powstania zobowi?zania jego kwocie i jako?ci obs?ugi np.: czy kredyt jest obs?ugiwany terminowo a je?eli nie to jak d?ugie s? opó?nienia.


< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB