spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
O nas Drukuj E-mail

 Firma  powsta?a na bazie ponad dziesi?cioletnich do?wiadcze? w sektorze bankowo?ci i finansów. Przy wspó?pracy z Bankami przygotowali?my dla Pa?stwa specjaln? ofert? kredytow? – kredytów hipotecznych, po?yczek hipotecznych oraz kredytów gotówkowych.

Dostarczymy Pa?stwu wszelkich informacji zwi?zanych z kredytami hipotecznymi oraz gwarantujemy pomoc w ich uzyskaniu. Razem z nami sfinalizujecie Pa?stwo zakup mieszkania zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego, domu czy dzia?ki, a o sfinansowanie nieruchomo?ci zadba S.KREDYT i wspó?pracuj?ce z nim Banki.


Nasze atuty to:

 • rzetelne i obiektywne informacje o zaletach i wadach ofert kredytowych banków
 • brak op?at i prowizji zwi?zanych z doradztwem kredytowym
 • kompleksowa obs?uga
 • w imieniu klienta prowadzimy negocjacje z bankami dotycz?ce warunków udzielenia kredytu
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów i wype?nieniu wniosku kredytowego
 • mo?liwo?? spotkanie si? w dowolnym miejscu ustalonym przez klienta

Z nasz? pomoc? uzyskaj? Pa?stwo kredyt w nast?puj?cych bankach:
S.KREDYT
 • Pekao S.A.
 • PKO BP SA
 • BZ WBK SA
 • Bank Millennium S.A.
 • Fortis Bank S.A.
 • Deutsche Bank S.A.
 • Polbank EFG S.A.
 • BG? S.A.
 • ING Bank ?l?ski S.A.
 • mBank - BRE Bank S.A.
 • MultiBank – BRE Bank S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • DnB NORD S.A.
 • NORDEA Bank S.A.
 • Lukas Bank S.A.


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB