spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Co zaliczamy do kosztów inwestycji? Drukuj E-mail


KOSZTY INWESTYCJI

Powi?kszony o koszty budowy koszty zakupu, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji, adaptacji, remontu okre?lone na podstawie ceny transakcyjnej lub kosztorysu w zale?no?ci od rodzaju kredytu. W przypadku budowy domu systemem gospodarczym lub z generalnym wykonawc? na koszt inwestycji sk?ada si? równie? koszt zakupu dzia?ki.< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB