spacer.png, 0 kB

Wspó?praca

Zamów NewsletterLogin:

Adres email:
zapisz wypisz

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Rezydent i nierezydent Drukuj E-mail


REZYDENT i NIEREZYDENT

Rezydent
Osoba posiadaj?ca obywatelstwo polskie, niekoniecznie mieszkaj?ca na terenie RP, status rezydenta posiadaj? równie? obcokrajowcy z kart? sta?ego pobytu – posiadaj? tak? sam? mo?liwo?? zaci?gania zobowi?za? jak osoby legitymuj?ce si? polskim obywatelstwem

Nierezydent
Osoba nie maj?ca miejsca zamieszkania w kraju i nie posiadaj?ca polskiego obywatelstwa.< Poprzedni   Następny >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB